POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania cookies za pośrednictwem sklepu internetowego b2b.insell.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa podstawowe zasady bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2.     Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest INS-EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą w Łodzi (92-103), ul. Brzezińska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557284, NIP: 7282802196, Regon: 361464636, zwana dalej INS-EL SP. Z O.O., reprezentowana przez komplementariusza: INS-EL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w  (92-103), ul. Brzezińska 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000557881 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, posiadająca numer NIP: 7282802262, numer Regon: 3615060620.

3.     Dane osobowe zbierane przez INS-EL SP. Z O.O.SP.K. za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Pełny obowiązek informacyjny jest dostępny na naszej [stronie RODO], który stanowi integralną część niniejszej Polityki.

4.     INS-EL SP. Z O.O.SP.K. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1.     INS-EL SP. Z O.O. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwani dalej łącznie jako Klienci.

2.     Dane osobowe Klientów są zbierane w celu obsługi zamówień oraz w zakresie świadczenia usług dodatkowych

3.     INS-EL SP. Z O.O. zbiera następujące dane osobowe:

3.1.   W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a.         adres e-mail;

b.        imię i nazwisko;

c.         numer telefonu.

3.2.   W przypadku rejestracji subkonta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a.         adres e-mail;

b.        numer NIP;

c.         imię i nazwisko;

d.        firmę Przedsiębiorcy.

3.3.   W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

a.         adres e-mail;

b.        dane adresowe:

c.            kod pocztowy i miejscowość;

d.           kraj (państwo);

e.            ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

f.             imię i nazwisko;

g.            numer telefonu;

h.           firmę Przedsiębiorcy;

i.             numer NIP.

3.4.   W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

3.5.   W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje następujące dane:

a.         adres e-mail;

b.        imię.

3.6.   W przypadku skorzystania z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:

a.         adres e-mail;

b.        imię i nazwisko.

3.7.   Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

3.8.   Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna - zgoda oraz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO), w zakresie niezbędnych plików cookies prawnie uzasadniony interes polega na konieczności tworzenia pików cookies w celu umożliwienia wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.     Przekazanie danych osobowych do INS-EL SP. Z O.O. jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Mechanizm cookies, adres IP

1.     Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez INS-EL SP. Z O.O.SP.K. na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez INS-EL SP. Z O.O. produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2.     INS-EL SP. Z O.O.SP.K. wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.     Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.

b.     Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3.     INS-EL SP. Z O.O. wykorzystuje cookies własne w celu:

a.     uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b.     analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4.     INS-EL SP. Z O.O. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a.     zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego Google LLC z siedzibą w USA), Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia na podstawie wyraźnej zgody pozyskanej od Klienta mając na uwadze to, że prawa USA nie daje odpowiednich gwarancji ochrony danych osobowych obywateli UE w szczególności pozbawia tych obywateli podstawowych praw do informacji, wglądu do zbieranych danych, kontroli oraz prawa do sprzeciwu.

5.     Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6.     Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a.     przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

b.     przeglądarka Facebook in-app Browser;

c.      przeglądarka Internet Explorer;

d.     przeglądarka Microsoft EDGE;

e.     przeglądarka Mozilla Firefox;

f.      przeglądarka Opera;

g.     przeglądarka Safari i Safari Mobile;

h.     przeglądarka Samsung Browser.

7.     INS-EL SP. Z O.O. może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez INS-EL SP. Z O.O.SP.K. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8.     Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. INS-EL SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 3 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1.     INS-EL SP. Z O.O. zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. INS-EL SP. Z O.O.SP.K. stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2.     W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. INS-EL SP. Z O.O. nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3.     INS-EL SP. Z O.O. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

1.     Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym INS-EL SP. Z O.O. poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2.     Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: [email protected]

3.     Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2023 r.