OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
 

Administratorem Danych Osobowych jest:
INSELL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Brzezińska 4, (92-103 Łódź).
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Przemysław Olszewski [email protected]
 

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. polepszenia jakości świadczonych usług w Sklepie Internetowym w oparciu o dane z plików cookies [zgodnie z Polityką Prywatności] -  na podstawie art. 6.1(a) RODO,

 2. przesyłania informacji drogą elektroniczną (Newsletter) - na podstawie art. 6.1(a) RODO,

 3. przyjęcia i wykonywania zamówienia za pośrednictwem punktów sprzedaży stacjonarnej oraz elektronicznej – na podstawie art. 6.1(b) RODO,

 4. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6.1(c) RODO,

 5. prowadzenia konta w sklepie elektronicznym oraz świadczenia usług dodatkowych takich jak możliwość zamieszczania opinii zgodnie z postanowieniami [Regulaminu] - na podstawie art. 6.1(c) RODO.

 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:

1.     Przekazywaniu informacji marketingowych naszym klientom i kontrahentom – na podstawie art. 6.1(f) RODO,

2.     Przetwarzaniu danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania albo w celu wyjaśnienia skargi lub obsługi reklamacji - na podstawie art. 6.1(f) RODO.
 

Odbiorcami danych osobowych będą:

 1. Poczta Polska

 2. Przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie

 3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty).

 4. Banki obsługujące płatności w szczególności Mbank S.A, właścicielowi marki „Paynow”

 5. Podmioty świadczące usługi informatyczne, prawne, doradcze i audytowe, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w celu prawidłowego wykonywania obowiązków i zadań ciążących na Administratorze.

 6. Towarzystwa ubezpieczeniowe

 7. W przypadku zamówień z poza UE, dane osobowe będą przetwarzane przez przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie zapewniające realizację zamówienia w szczególności w kraju odbiorcy zamówienia.

 8. W przypadku opóźnień w płatnościach – firmy windykacyjne

 9. Podmioty weryfikujące zdolność płatniczą Klienta.

 10. Odbiorcami mogą być również podmioty publiczny na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi:

1.     Przez czas posiadania aktywnego konta w sklepie elektronicznym

 1. W przypadku danych osobowych zbieranych za pośrednictwem zgody np. dla celów marketingowych albo przy zbieraniu plików cookies, dane będą przetwarzana przez czas trwania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

3.     W przypadku złożenia zamówienia, dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura.

4.     W przypadku roszczeń lub sporów dane osobowe mogą być przetwarzań aż do ich zakończenia oraz upływy okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 

Podanie Państwa danych osobowych jest
Dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.
 

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

 1. Brak możliwości wykonania zamówienia,

 2. Brak możliwości wystawienia faktury.

 Udostępnianie danych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

1.     Administrator przetwarza Państwa dane osobowe we własnych systemach informatycznych, które zainstalowane są na serwerach mieszczących się na terytorium UE.

2.     W przypadku gdy zakupiony towar ma zostać dostarczony poza EOG, Administrator w celu wykonania umowy, udostępni konieczne dane adresowe takiemu podmiotowi z zastosowaniem właściwych przepisów wynikających z rozdziału V RODO. W szczególności o ile nie będzie możliwe zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń opisanych w art. 46 RODO, poinformuje klienta o ewentualnych ryzyku związanych z udostępnieniem tych danych oraz uzyska od niego wyraźną zgodę na przekazania takich danych.

3.     O ile wyrażą Państwo zgodę , Administrator może również przetwarzać Państwa dane za pośrednictwem Google Analytics,  zgodnie z [Polityką Prywatności]

 

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Stawki 2.
 

Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani z wyjątkiem działań statystycznych i analitycznych wykonywanych na danych zbieranych w Sklepie Internetowym na zasadach opisanych w [Polityce Prywatności]
 

*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
   
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na portalach internetowych:

Administrator informuje, że w zakresie swojej aktywności na Portalach Społecznościowych jest wspólnie z właścicielem Portalu współadministratorem Państwa danych. Oznacza to, że ma jedynie dostęp do informacji i danych osobowych, które Portal Społecznościowy zgodnie z własnym regulaminem może udostępnić Administratorowi. W szczególności Administrator może zidentyfikować członków stworzonych przez siebie grup dyskusyjnych i podstron zarządzanych przez Administratora. Za pośrednictwem narzędzi komunikacyjnych może prowadzić korespondencję z osobami należącymi do tego grona. Administrator ma również dostęp do narzędzi analitycznych, które zbierają wiele pośrednich informacji dla potrzeb prezentowania danych statystycznych, a w szczególnych przypadkach takie dane statystyczne mogą pozwolić na identyfikacje pośrednią osoby lub wąskiego kręgu osób, które odwiedzają profil, stronę marki, stronę wydarzenia albo zewnętrzną stronę internetową zarządzaną przez Administratora. Administrator informuje, że pozyskane za pośrednictwem Portali Społecznościowych dane osobowe przetwarza zgodnie z regulaminem tych portali oraz zgodnie z wymogami RODO opisanymi we własnej polityce prywatności. Jednocześnie Administrator informuje, że nie ma żadnego wpływu na Portal Społecznościowy, a w szczególności na to jakie ten Portal stosuje środki bezpieczeństwa i gdzie przetwarza zebrane dane osobowe oraz ewentualnie komu Portal te dane przekazuje. W związku z tym Administrator zachęca aby dokładnie zapoznać się z polityką prywatności oraz innymi dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Portalu Społecznościowego.

 

Administrator współpracuje z następującymi portalami:
Linkedin.com – portal odpowiednie dokumenty udostępnia tu:
https://www.linkedin.com/legal/user-agreement?trk=registration-frontend_join-form-user-agreement
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=registration-frontend_join-form-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=registration-frontend_join-form-cookie-policy
Google.pl – portal odpowiednie dokumenty udostępnia tu:
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1
Facebook – portal odpowiednie dokumenty udostępnia tu:
https://www.facebook.com/help/238318146535333?helpref=hc_global_nav