Warunki sprzedaży pomp ciepła

1. Klient B2B

- Firma / instalator posiadający uprawnienia F-GAZ UDT Może kupić pełen asortyment

- Firma / instalator nie posiadający uprawnień F-GAZ UDT Może kupić pompy ciepła typu Monoblock, ale pozostałe na tzw. Oświadczenie o dalszej odsprzedaży.

2. Klient B2C ( odbiorca indywidualny)

- Nie posiadający uprawnień F-GAZ T (tj. indywidualnych) Może kupić pompy ciepła typu Monoblock, ale pozostałe na tzw. oświadczenie w którym wskaże podmiot uprawniony do montażu wybranej pomp ciepła.

Podmiot sprzedający ma obowiązek wystąpienia do Klienta B2B / B2C o przedstawienie w/w uprawnień lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przed zakupem oraz archiwizowanie go na potrzeby kontroli. Podstawa prawna: Dz. U. z 2017 r. poz. 1951